Åbningstider:
I dag
åbent 11-16


Mørkets lys

01.12.2019 - 15.12.2019

Hjem > SAK Kunstforening > Generalforsamling

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i SAK Kunstforening

- torsdag d. 28. februar 2019 -

  på Svendborg Vandrerhjem, Vestergade 45, 5700 Svendborg

Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning 2018
  • Regnskab for 2018 (kan ses på hjemmesiden i uge 8)
  • Indkomne forslag
  • Forslag om en kontingentstigning på 20 kr. gældende for alle medlemsgrupper.
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  • Valg af to revisorer og to suppleanter
  • Eventuelt

 

I øvrigt henvises til vedtægterne for SAK, som kan ses på www.sak.dk

 

Kl. 18.00:

Traditionen tro arrangerer vi fællesspisning – tilmelding er nødvendig og kan ske via hjemmesiden! Middagen serveres på 1. sal på vandrehjemmet.

 

Kl. 19.00:

Generalforsamlingen afholdes i Vandrerhjemmet på 2. sal, herefter vil der være udlodning af kunstindkøb i 2018. Der vil blive uddelt et lod pr. medlemskort.

Husk medlemskortet!

(Vi tager betalte, uafhentede medlemskort med til døren ved generalforsamlingen)

 

I år er indkøbt 12 værker til udlodning, hvoraf halvdelen bliver udloddet blandt de fremmødte, resten bliver udtrukket blandt alle medlemmerne (værkerne vil i den sidste uge inden generalforsamlingen kunne ses på hjemmesiden).

Der er desuden et værk til udlodning blandt de frivillige, som enten passer SAK i weekender eller laver andet frivilligt arbejde.

 

Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen, kun til spisning!

 

Vi slutter aftenen i SAK Kunstbygning - med kaffe og snak om SAK og fremtiden.

 

Med venlig hilsen

        Bestyrelsen i SAK Kunstforening

 

Tilmelding til fællesspisning:           Tilmelding senest den 20. februar !

Man kan tilmelde sig på kontor@sak.dk    Husk navn og medlemsnummer

Betales ved tilmelding - kontant eller til Fynske Bank reg. 0815 konto 8159474136

Menu: Chili con carne.

Pris:  95 kr. (drikkevarer ikke inkluderet)

 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions
Undermenu

PRIVATEN” som er 3 sammenhængende lokaler på SAKs 1. sal, kan lejes af medlemmer af SAK

Lokalerne kan rumme ca. 40 personer og udlejes, til personer over 18 år, til eks. møder, receptioner, undervisning, fødselsdage m.v.

Læs mere


Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |