Åbningstider:
I dag
åbent 11-16


COKE HOOKERS RED WINE AND LOVE

13.06.2021 - 15.08.2021


Privaten: Sydfynske originaler

13.06.2021 - 15.08.2021


Sydfynske Kunstnere 2021

29.08.2021 - 03.10.2021


Privaten: SVEND 2021

29.08.2021 - 03.09.2021


Privaten: Det søgende menneske

12.09.2021 - 03.10.2021


Sensing the Sea

10.10.2021 - 14.11.2021


I Færøernes Lys

10.10.2021 - 14.11.2021


Kunstnernes Julebazar

27.11.2021 - 28.11.2021

Hjem > SAK Kunstforening > Generalforsamling

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i SAK Kunstforening

onsdag d. 26. februar 2020
Svendborg 
Vandrehjem, Vestergade 45, 5700 Svendborg

Dagsorden:

 • Valg af ordstyrer
 • Formandens beretning 2019
 • Daglig leder fremlægger udstillingsplan for 2020
 • Regnskab for 2019 (kan ses på hjemmesiden fra d. 21.2)
 • Indkomne forslag:
  Vedtægtstilføjelse
  b. Entré ved fernisering
  *Se forslagenes fulde formulering nedenfor dagsordenen
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  Forøgelse af kontingent for medlemmer, der ønsker papirpost
  * Se forslagets fulde formulering nedenfor dagsordenen
 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
 • Eventuelt 

I øvrigt henvises til vedtægterne for SAK, som kan ses her

1. a) Vedtægtstilføjelse til §7

I dag er formuleringen:  § 7

”Foreningen tegnes i den daglige drift af formand eller kasserer. Ved væsentlige dispositioner, ved f.eks. køb og salg af fast ejendom, pantsætning, optagelse af lån, kræves dog underskrift af yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer.”

Ønskes ændret til:  § 7

”Foreningen tegnes i den daglige drift af formand eller kasserer. Ved væsentlige dispositioner, ved f.eks. køb og salg af fast ejendom, pantsætning, optagelse af lån, kræves dog underskrift af yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.” 

Baggrunden for ønsket om ændringen er, at der i vedtægter for såvel FONDEN som vedtægter for BYGNINGEN er en tilsvarende passus. Derudover er det almindelig praksis i vedtægter for bestyrelsesarbejde. 

1. b) Forslag om entré ved fernisering, for ikke-medlemmer

For nogle år siden besluttede generalforsamlingen, at SAK som forsøgsordning skulle undlade at tage entré til fernisering. Bestyrelsen foreslår at denne forsøgsordning nu skal ophøre, og at SAK skal vende tilbage til oprindelig aftale. Bestyrelsen mener, at en entré kan være en god supplerende indtægtskilde og måske åbne op for nye medlemskaber.

Forslag om entré ved fernisering:

Entre på 50/40 kr. for ikke medlemmer af SAK. 

Hver udstiller / kunstner får 4 fribilletter

1. c) Forøgelse af kontingent for medlemmer, der ønsker papirpost 

I SAK bruger vi mange penge på porto. Pt. giver udsendelse af nyhedsbreve mv. til medlemmer, der ønsker papirpost, et underskud på 70 kr. pr. medlem pr. år.

Bestyrelsen foreslår derfor, at kontingentet for medlemmer, der fortsat ønsker at modtage papirpost, hæves med 70 kr.

Kl. 18.00:

Traditionen tro arrangerer vi fællesspisning – tilmelding nødvendig! Det kan ske via SAKs hjemmeside eller via kontor@sak.dk eller ved direkte tilmelding i SAK Kunstbygning . Middagen serveres på 1. sal på vandrehjemmet. Pris pr. person 100 kr.

Kl. 19.00:

Generalforsamlingen afholdes på vandrehjemmet på 2. sal, herefter vil der være udlodning af kunstindkøb fra 2019. Der vil blive uddelt et lod pr. medlemskort.

Husk medlemskortet!

(Vi tager betalte, uafhentede medlemskort med til døren ved generalforsamlingen)

I år er indkøbt 14 værker til udlodning, hvoraf halvdelen bliver udloddet blandt de fremmødte, resten bliver udtrukket blandt alle medlemmerne (værkerne vil i den sidst uge inden generalforsamlingen kunne ses på hjemmesiden).

Der er desuden et værk til udlodning blandt de frivillige, som enten passer SAK i weekender eller laver andet frivilligt arbejde.

Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen, kun til spisning!

Vi slutter aftenen i SAK Kunstbygning - med kaffe og snak om SAK og fremtiden.

Med venlig hilsen

        Bestyrelsen i SAK Kunstforening

OBS. Hvis du vil deltage i generalforsamlingen, så skal du have betalt kontingent for indeværende år.

 

Tilmeldingsseddel til fællesspisning: (senest d.19. februar)

Du kan tilmelde sig på her hjemmesiden 
Betaling ved tilmelding - kontant eller til
Fynske Bank reg. 0815 konto 8159474136

 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions
Undermenu

PRIVATEN” som er 3 sammenhængende lokaler på SAKs 1. sal, kan lejes af medlemmer af SAK

Lokalerne kan rumme ca. 40 personer og udlejes, til personer over 18 år, til eks. møder, receptioner, undervisning, fødselsdage m.v.

Læs mere


Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |