Åbningstider:
I dag
åbent 11-16


Mørkets lys

01.12.2019 - 15.12.2019


God jul og nytår

16.12.2019 - 10.01.2020


Det flygtigt fastholdte
26.01.2020 - 01.03.2020


Privaten: Dave McKean Retrospektiv
26.01.2020 - 01.03.2020


Den Fynske Forårsudstilling 2020
15.03.2020 - 19.04.2020


Privaten: Omslag Håndtag
15.03.2020 - 19.04.2020


Efter billeder
03.05.2020 - 07.06.2020


Privaten: Forklædt som voksen
03.05.2020 - 07.06.2020


Kunstnersammenslutningen Jylland
14.06.2020 - 26.06.2020


Privaten: Tværsnit SSS Biennalen
14.06.2020 - 26.06.2020


Sydfynske Kunstnere 2020
09.08.2020 - 06.09.2020


Privaten: Filmfestival Svend 20
24.08.2020 - 30.08.2020


Samfund Satire og Surealisme
20.09.2020 - 15.11.2020


Privaten: 2x_Flygenring
20.09.2020 - 25.10.2020


Kunstnernes Julebazar på SAK
28.11.2020 - 29.11.2020

Hjem > SAK Kunstforening > Generalforsamling > Formandsberetning

Formandens årsberetning. 

 “Rager det mig?” Sådan sagde Jesper Tegn der er street artist, til store valgholdselever i forhold til hvordan man vurderer om noget er kunst eller ej -  i det øjeblik du tager stilling så er det et kunstværk du står overfor.
På den måde kan man tage denne meget enkle tilgang med sig når man tager på SAK for at kigge på kunst. Der er noget for alle typer mennesker - set over et helt udstillingsår.
 
Udstillingerne har været varierede og af en utrolig høj kvalitet. Jeg uddyber ikke hver enkelt, nogle får nogle subjektive betragtninger med på vejen:
Vi begyndte året med Vibrant Matter – i dialog med Kai Nielsen. Unge Kunstnere med andre bud på dialog. Spændende og krævende for tilskueren.
Den fynske forårsudstilling, som var velbesøgt
Børnebilledkunstudstillingen, en af de flotteste i mange år.
Hjemstavn
Landmalerne
Sydfynske kunstnere
Aspekter af landskab
Og nogle rigtig dejlige julebazars dage – med velbesøgt og succesfuld cafe i privaten.
 
Sak erhverv har haft velbesøgte arrangementer. bla. kunstbio og spisning.
 
Vi har afholdt 2 familielørdage i året der er gået og i forbindelse med Fotoudstillingen “Aspekter af landskab”, havde vi via midler fra Region Fyn, billedkunstens laboratorium, etableret et samarbejde med billedkunstner Louise Haugaard Jørgensen og 4 skoleklasser fra overbygningen på henholdsvis Skårupskole og Sundhøjskolen. Eleverne skulle med afsæt i udstillingen selv skulle ud og fotografere med fokus på, hvor natur møder kultur og hvilken historie gemmer der sig her. Billederne blev efterfølgende udstillet i Privaten.
Vi vil fortsat have fokus på at etablere den slags samarbejder når det kan lade sig gøre og hvor det er relevant.
 
Et dejligt år med liv i huset på mange forskellige fronter. Gode arrangementer for de frivillige og en utrolig masse positiv energi.
 
I året der er gået har vi haft en god dialog med vores kulturudvalgsformand og dennes nærmeste direktør, Søren thorsager – ikke at det kaster økonomi af sig, men en øget forståelse for hvad SAK er for en str og hvad vi kan løfte som aktiv forening på kunstens vegne.
Vi håber disse samtaler tilvejebringer en øget opmærksomhed og et bedre samarbejde generelt for kunstens vilkår i Svendborg kommune og gerne i samarbejde med andre aktører med samme dagsorden.
 
På alle måder har det været et arbejdssomt år med store beslutninger med vidtgående konsekvenser.
 
I beretningen fra sidste år hørte I om de visioner vi havde for arbejdet i bestyrelsen for 2018.
Rigtig mange af de tiltag vi gerne ville, er lykkedes – men kun fordi vi har arbejdet målrettet med en strategi der hedder at man som bestyrelsesmedlem eller frivillig ikke kan sige ”man må da kunne”.
 
Hvis noget skal ske, skal der tages ansvar og der skal siges: Jeg vil gerne tage mig af.. eller her er en opgave der skal løses – det vil jeg gerne tage mig af – er der nogen der vil arbejde sammen med mig.
 
Der er i huset og bestyrelsen en stor grad af selvstyrer og medejerskab. Man står til ansvar overfor bestyrelsen og i det daglige Mogens – men derfra er der megen selvstyrer og ejerskab til den opgave der skal klares. Vi tror på at det er den måde vores og jeres kompetencer bruges bedst til glæde for foreningen og huset.
 
Og derfor skrev jeg til jer medlemmer i starten af januar. Jeg citerer:
 
”Vi har i det forgangne år talt en del om fornyelse og udbredelse af kendskabet til SAK, generelt og i form af flere medlemmer. Altsammen for at styrke vores mulighed for eksistere, for fortsat at kunne lave gode udstillinger og tilbyde jer medlemmer en levende forening og et hus med mod og engagement.
 
For at løfte den opgave har vi i efteråret ansat en regnskabskyndig medarbejder, Lone Sams, som skal frigøre Mogens Palm til mere af det, han er rigtig god til og mindre af det, der før åd hans tid og energi.
At ansætte et menneske mere kræver at økonomien skal opgraderes, og vi har gang i sponsor søgning, fondssøgning med mere for at tilføre foreningen flere midler.
 
Foreningen har brug for jeres hjælp til at finde interesserede medlemmer - så hvis din nabo er kunstinteresseret eller din arbejdsplads ikke er medlem af SAK erhverv, så ville det gøre en stor forskel om du forsøgte at få ændret den status. Det vil betyde en verden til forskel, med 100 nye medlemmer.
 
Sven Erik Frederiksen og Torben Wohlert er de 2 energiske kernepersoner, der arbejder med at besøge mulige sponsorer og samarbejdspartnere. Mange af de snakke de har ude i felten, resulterer ofte i forespørgsler på aktiviteter.
Vi kan i bestyrelsen ikke løfte alle opgaverne og beder derfor om jeres hjælp til om muligt at tænke kreativt sammen med os, og at nogle har lyst til at melde sig til konkrete opgaver, der handler om aktiviteter og formidling. ”
 
Denne opfordring har vi ingen reaktioner fået på. Og det må vi tage til efterretning på et eller andet plan.
 
Jeg vil gerne indbyde til en åben snak om hvad I ønsker af jeres forening – hvis vi som bestyrelse rammer helt ved siden af foreningens medlemmers ønsker, så skal det justeres ind. Dette gøres allerbedst ved at sende mig en mail som jeg bringer med videre til bearbejdning i bestyrelsen.
 
Næste års hovedvægt i bestyrelsens arbejde kommer til at være på financeringsmuligheder, medlemsforøgelse og øget kontakt og kommunikation med medlemmerne. Plus vedligeholdelse af det arbejde der er sat i gang.
 
Huset har fået et løft ved at privaten er blevet ”lukket op”. Trappehuset er blevet åbnet og rummet er blevet lyst.Køkkenet er rykket ind bag ved i det forhenværende kontor som nu er mere et mødelokale. 4 praktiske mænd med overblik har fået projektet til at ske og ført igennem. Særlig tak til Per Holm Bruno Hansen Morten og Torben Wohlert.
 
Mogens Palm er ankermand på flere planer. Han har personale ansvar både for dem der får løn og de mange der kommer frivilligt. Han er kunstnerisk leder og vi håber inderligt at med de nye tiltag der er taget, at han får bedre plads til denne del af sit virke i SAK. Jeg synes allerede nu, at se ham vejre morgenluft. Tak for dit store arbejde i det daglige, med at sørge for at SAK er et hus der er værd at besøge.
 
Det er et faktum at uden de flittige hænder blandt vores medlemmer, som hjælper på den ene eller den anden måde, ville SAK ikke fungere ret længe.
Derfor har bestyrelsen besluttet at indstifte en ny frivillighedspris. Vi ønsker at synliggøre og påskønne det arbejde der bliver gjort.
 
I år har vi egenrådigt besluttet hvem der skal have prisen for mange års vedholdende og engageret arbejdsindsats.
Fremtidige indstillinger bliver jeres bud på hvem der har fortjent en ekstra anderkendelse, ved at I som medlemmer og frivillige i november mdr. kan indstille frivillige til prisen. En nærmere procedure vil blive offentliggjort i nyhedsbrev fra bestyrelsen i oktober 2019.
 
I år går prisen til 2 par hænder der i mange år har varetaget hvervet med at administrere vores billedudlån, sammensætning af kollektioner udkørsel med værker, registrering og vedligeholdelse. Derudover sidder begge med i andre udvalg – og Fonden har ligeledes glæde af disse 2 s engagement. Kirsten Würtzen og Torben Wohlert.
 
Tusind tak for jeres utrættelige arbejde med at holde den del af skuden som I administrere flydende og velfungerende.
 
Jeg vil runde min beretning af med at ønske os et godt arbejdsår – husk at uden jeres medlemskab, frivillighed og tilstedeværelse – ingen Sak – Vær søde at give hinanden et skulderklap og gå ud i verden og spred det glade budskab, så vi får nogle flere medlemmer.
 
Mvh. Anne-Mette Sybrandt
 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

PRIVATEN” som er 3 sammenhængende lokaler på SAKs 1. sal, kan lejes af medlemmer af SAK

Lokalerne kan rumme ca. 40 personer og udlejes, til personer over 18 år, til eks. møder, receptioner, undervisning, fødselsdage m.v.

Læs mere


Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |