arkiv
Hjem > 2017 > Generalforsamling

Generalforsamling

 

Indkaldelse til generalforsamling i SAK Kunstforening

- torsdag d. 23. februar 2017 -

på Svendborg Vandrerhjem, Vestergade 45, 5700 Svendborg

 

Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer

2) Formandens beretning 2016

3) Regnskab for 2016 (kan ses på hjemmesiden medio uge 7)

4) Indkomne forslag

- Forslag om en stigning i medlemskontingentet på 20 kr.

5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år

6) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

7) Valg af to revisorer og to suppleanter

8) Eventuelt

 

I øvrigt henvises til vedtægterne for SAK, som kan ses på www.sak.dk

Kl. 18.00:

Traditionen tro arrangerer vi fællesspisning – tilmelding nødvendig! Brug nedenstående kupon. Middagen serveres på 1. sal på vandrehjemmet.

Kl. 19.00:

Generalforsamlingen afholdes i Vandrerhjemmet på 2. sal, herefter vil der være udlodning af kunst indkøbt i 2016. Der vil blive uddelt et lod pr. medlemskort.

Husk medlemskortet!

(Vi tager betalte, uafhentede medlemskort med til døren ved generalforsamlingen)

I år er indkøbt 18 værker til udlodning, hvoraf halvdelen bliver udloddet blandt de fremmødte, resten bliver udtrukket blandt alle medlemmerne (værkerne vil i den sidst uge inden generalforsamlingen kunne ses på hjemmesiden).

Der er desuden et værk til udlodning blandt de frivillige, som enten passer SAK i weekender eller laver andet frivilligt arbejde.

Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen, kun til spisning!

Vi slutter aftenen i SAK Kunstbygning - med kaffe og snak om SAK og fremtiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i SAK Kunstforening

.............................................................................................................................

 

Tilmeldingskupon til fællesspisning:       Tilmelding senest d.17. februar !!

Man kan tilmelde sig på sak@sak.dk Husk navn og medlemsnummer

Betales ved tilmelding - kontant eller til Fynske Bank  reg.nr. 0815 konto 8159474144

Menu: Chili con carne.

Pris: 95 kr. (drikkevarer ikke inkluderet)

 
This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions
Undermenu

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |