arkiv
Hjem > 2019 > Generalforsamling

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i SAK Kunstforening

- torsdag d. 22. februar 2018 -

på Svendborg Vandrerhjem, Vestergade 45, 5700 Svendborg

Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning 2017
  • Regnskab for 2017 (kan ses på hjemmesiden i uge 8)
  • Indkomne forslag
  • Forslag om en stigning i SAK Erhvervs medlemskontingentet på 50 kr. for små virksomheder og 100 kr. for de store.
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  • Valg af to revisorer og to suppleanter
  • Eventuelt

I øvrigt henvises til vedtægterne for SAK, som kan ses på www.sak.dk

Kl. 18.00:

Traditionen tro arrangerer vi fællesspisning – tilmelding nødvendig! Brug tilmeldingsformularen på hjemmesiden. Middagen serveres på 1. sal på vandrehjemmet.

Kl. 19.00:

Generalforsamlingen afholdes i Vandrerhjemmet på 2. sal, herefter vil der være udlodning af kunstindkøb i 2017. Der vil blive uddelt et lod pr. medlemskort.

Husk medlemskortet!

(Vi tager betalte, uafhentede medlemskort med til døren ved generalforsamlingen)

I år er indkøbt 14 værker til udlodning, hvoraf halvdelen bliver udloddet blandt de fremmødte, resten bliver udtrukket blandt alle medlemmerne (værkerne vil i den sidste uge inden generalforsamlingen kunne ses på hjemmesiden).

Der er desuden et værk til udlodning blandt de frivillige, som enten passer SAK i weekender eller laver andet frivilligt arbejde.

Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen, kun til spisning!

Vi slutter aftenen i SAK Kunstbygning - med kaffe og snak om SAK og fremtiden.

Med venlig hilsen

        Bestyrelsen i SAK Kunstforening

 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions
Undermenu

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |