Fra det underste land

Udstillingen har modtaget økonomisk støtte fra Bikubenfonden og Ole Kirk's Fond.

Art Brût. Værkerne fra ”det underste land” er skabt på trods og på tværs af alt. De er udtryk for det uforbeholdne og kendetegnet af stor kompromisløshed. Derfor besidder de en billedmæssig råstyrke, som man ikke lades upåvirket af. Det er lykkedes SAK at låne en del af samlingen på Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus. Samlingen bliver normalt ikke lånt ud, men nu får publikum chancen for at se den i SAK Kunstbygning i Svendborg.

Det fælles træk ved kunstværkerne er, at alle kunstnerne er eller har været psykisk syge. Hovedparten af værkerne var aldrig blevet frembragt, hvis ikke kunstneren havde været syg, og kunsten havde givetvis ikke haft de kvaliteter – kald det nerve, kompromisløshed, ægthed, råhed – hvis ikke det havde været for kunstnerens sindstilstand, som i øvrigt uanset diagnose eller ej må forventes at afspejle sig i værkerne i større eller mindre grad. Kunsten er skabt uden hensyntagen til akademiske regler eller offentlig mening.

Det er et ønske fra Museets side at få værkerne ud og virke på egne præmisser, væk fra Psykiatrisk Hospitals rammer, derfor denne udstilling i SAK Kunstbygning i Svendborg. Det er værkerne i sig selv, der er afgørende for, om det er kunst, og ikke om kunstneren har fregner eller sukkersyge, er punker eller psykisk syg. Kunsten i udstillingen er umiddelbar og upoleret i sit udtryk, værkerne er ikke uhyggelige eller en beskrivelse af sindslidelser, derimod er de typisk præget af stor intensitet og originalitet – og meget koloristisk opløftende. Motiverne spænder vidt og kan være sarte, poetiske, reflekterende, fabulerende og vilde. Man finder også den enkle streg og den glade naivisme, man finder hele spektret.

Der deltager ca. 20 kunstnere, og den mest fremtrædende er Ovartaci, som boede 56 år af sit liv på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Hans kunstneriske arbejde var én lang selvbehandlingsproces, der førte ham til mere livskvalitet, end det er forundt mange af os andre såkaldt psykisk raske. Oprindeligt hed han Louis Marcussen, navnet Ovartaci fandt han selv på. Det siges, at han gerne ville hedde noget med ”over”, nu hvor han var omgivet af overlæger og oversygeplejersker på hospitalet. Udtaler man hans navn hurtigt, kan det lyde som ”overtosse”. Ovartaci malede ofte på begge sider af lærrederne eller papiret. Han var af den overbevisning, at han derved kunne fastholde såvel dårlige som gode energier inde i maleriet. Han malede ud fra indre oplevelser og tillagde farverne særlige betydninger, han levede i farverne og gav dem energi. Gennem hans kunst kan vi hjælpes ud på forunderlige rejser, men kun tilnærmelsesvis ud på de rejser, som Ovartaci nåede på sin egen vis.

I forbindelse med udstillingen har SAK udgivet et udstillingskatalog.

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions