arkiv
Hjem > Før 2017 > 2010 > Generalforsamling

Generalforsamling


- torsdag d. 18. februar 2010 -
i Svendborg Vandrerhjem, Vestergade 45, Svendborg

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning 2009
  3. Regnskab for 2009
  4. Indkomne forslag (der var ved fristens udløb d. 20. jan. ikke indkommet forslag).
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  7. Valg af to revisorer og to suppleanter
  8. Eventuelt

I øvrigt henvises til vedtægterne for SAK

Kl. 18.00:
Traditionen tro arrangerer vi fællesspisning – tilmelding nødvendig. Brug nedenstående kupon. Middagen serveres på 1. sal på vandrehjemmet.

Kl. 19.00:
Generalforsamlingen afholdes i Vandrerhjemmet på 2. sal, herefter vil der være udlodning af sidste års kunstindkøb. Der vil blive uddelt et lod pr. medlemskort.

Husk medlemskortet!

I år er indkøbt 22 værker til udlodning, hvoraf halvdelen bliver udloddet blandt de fremmødte, resten bliver udtrukket blandt alle medlemmerne.

Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen !

Vi slutter aftenen i SAK Kunstbygning med kaffe og diskussion om SAK og fremtiden.

Med venlig hilsen

        Bestyrelsen i SAK Kunstforening

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions
Undermenu

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |