arkiv
Hjem > Før 2017 > 2010 > Rejsende 2010 > Referat af Grafik Mini-symposium

Referat af Grafik Mini-symposium

Blev holdt på ferniseringsdagen d. 27. marts 2010.

Oplæg og vurderinger ved Grafikeren Birgitte Thorlacius( BT):

Om rejsens betydning:
At komme bort fra det trygge og ud på det dybe vand og derved leve med sanserne mere udenpå. Møde nye mennesker og andre udtryk. Se det hjemlige fra nye synsvinkler. At arbejde med kunst er en form for rejse, hvor vi bevæger os ud på noget nyt, efter det muliges symboler.

Rejsen i det grafiske udtryks mangfoldighed:
Definitionen på grafik har med de senere års mange nye teknikker -fotogravure, compografi m.m. været flydende.

Èn definition er grafik som noget, hvor det skal være en form for kliche imellem kunst-ide og det færdige resultat - i computergrafik vil klicheen så ligge i computeren.

I princippet er teknikken bag billedet ligegyldig, billedet skal kunne leve på sine egne betingelser og skal ikke redegøre for sin herkomst, teknisk set.

Teknikken er ikke udtryksbærende i sig selv. Teknikken har fået for mange muligheder, og faren lurer ved, at det bliver teknikken, der demonstrerer sig selv - i stedet for at forstærke og formidle kunstnerens personlige udtryk.

Om det nordiske:
Vi har vendt ryggen til hinanden i vores stræben efter at være internationale og være med på de rigtige steder som New York og Berlin .Det er ikke særlig attraktivt at prale af et  arbejdsophold i norden .Men hvordan kan vi finde et fornyet samarbejde uden at vende tilbage til ”det nordiske landskab” , og uden ,at det får karakter af en slags national ideologi?

Om udstillingen ”Rejsende 2010”: God titel!

Udstillingen bar for mig tydelig præg af et nordisk billedsprog .Især det finske ,som  tydeligt viste  finske kunstneres sans for eventyrlighed og skæve eksistenser.

Temaet ”rejsende” præger selvfølgelig også udstillingen som helhed. Rejsen på både det indre og ydre plan, langt borte og i det nære ,billeder med lyset , havet og båden - men også menneskene i det moderne storbyrum.

Der var også lagt op til at eksperimentere med både teknik og udstillingsform .På den måde blev det en rejse i grafikkens muligheder fra silketryk på glas , blytypehøjtryk i ler og alskens fotocomputergrafik indimellem åndehullerne af ren klassisk sort-hvid træsnit og dybtryk. Det er også tydeligt, at der blandt de deltagende  kunstnere  er nogen, som har arbejdet professionelt i mange år og dermed fundet deres personlige udtryk ,hvor andre mere har været optaget af en eksperimenteren med nye teknikker.

Med hensyn til  måden at udstille på er der fine eksempler på grafisk skulptur, i samklang med billederne på væggen.

Alt i alt en udstilling, som er en rejse værd. ”

Diskussionen:

Vedrørende  grænselandet  mellem  Grafik og Fotografi , havde BG gjort en omfattende research , mundende ud i, at der IKKE er officiel konsensus om disse spørgsmål.

 Synspunkterne  varierer fra ,at grafik kræver tydelige tryklinier og 1 cm. kant omkring billedet , at der skal være en trykplade mellem kunstnerisk ide og mediet - til total frihed til at skabe det indtryk, man ønsker idet den kunstneriske proces foregår ved hjælp af  computeren og det tekniske forløb herfra til det færdige resultat er uden betydning for bedømmelsen.

Der er altså ingen officiel holdning til dette, og indtil videre må enhver udstilling tage stilling til, hvad den vil optage.

Roland Englund ( se) erindrede om, at man i lang  tid i Sverige havde benyttet digital teknik og compuprint uden at føle problemer ved dette.

 

Vedrørende det nordiske: Der var enighed i panelet om, at det særlige nordiske præg stadig sættes af lyset . Dette på trods af  ”bjerget”s nuværende holdning, at ”det nordiske” er en ryddet byggetomt-.

Flere fremhævede, at der midt i betagelsen af den globale mangfoldighed kan opstå en rodløs længsel efter et lokalt fællesskab - en eksistentiel ensomhed, som man  kunne se udtrykt i en af de finske deltageres værker.

. Ligeledes kan betagelsen af teknikkens mangfoldighed og utroligt store potentiale måske ende med at det indre og det offentlige rum overfyldes med visuel stimulation så der igen bliver trang til  at opleve kunsten gennem en mere enkel, håndværksmæssig bearbejdning.

Konklusion: 1: Ingen officiel definition på grafik versus foto. I udstillingssammenhæng må den enkelte udstillings betingelser konsulteres. 

2: Midt i den globale begejstring lurer rodløsheden og den eksistentielle ensomhed.

3: Det mest karakteristiske for ”det nordiske ” er lyset. Måske skal man langt væk, for at kunne se det.

4: En stor del af udstillingens deltagere havde taget udstillingsledelsens opfordring til fornyelse alvorligt, de fleste med godt og overraskende resultat og blandt de resterende fandtes meget gedigent arbejde med ofte humoristisk og solidt håndværksmæssig indhold.

Alt i alt en varieret og kvalitetsfyldt udstilling.

 

Fortsat god rejse.

 

Baggrund, indledning og research: Birgitte Thorlacius

Paneldeltagere: Harriet Normann, (no) Roland Englund  (se), Leif Kjøl ( dk ) og

Carsten Voetmann  ( dk)

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |