arkiv
Hjem > Før 2017 > 2011 > Generalforsamling > Formandsberetning for år 2010

Formandsberetning for år 2010

Foreningen SAK

Formandsberetning for år 2010

Velkommen til foreningen SAKs generalforsamling. Jeg vil kort redegøre for de aktiviteter, bestyrelse og personale har gennemført i løbet af 2010.

Først vil jeg sige tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer som ikke ønsker genvalg og til SAKs personale samt weekendvagterne og de mange ulønnede, dette sted kan ikke drives uden en stor indsats fra mange menneskers side.

Selv kan jeg kun været konstitueret formand de sidste måneder da Inge Ahl ønskede orlov fra formandsposten, det kan til tider være et stort arbejde at være formand i SAK, ikke fordi jeg selv har lavet en stor indsats, men det har de tidligere formænd. Og Inge ønskede på et tidspunkt at blive aflastet. Desuden har John forladt bestyrelsen i løbet af året. Henrik blev derefter flyttet op til bestyrelsen fra sin suppleant post.

Udstillingsaktivitet: 

Jeg vil starte med at gennemgå vores udstillingsaktiviteter, det er trods alt det vi er sat i verden for.

I 2010 har SAK afholdt 11 udstillinger / arrangementer.

4 af disse udstillinger har været arrangeret ag bestyrelsen.

  • Kunstmaleri og lign. Abnormiteter Aurora 
  • KRAP på SAK 
  • Rejsende 2010 
  • Steffan Herrik 
  • Kunsthøjskolen på Ærø – AFKAST
  • KROP
  • Hul i Hækken
  • Sydfynske Kunstnere
  • 3 x Hansen
  • 3 Verdener

Det betyder at omkring 70 kunstnere har udstillet på SAK i 2010.

Disse kunstnere er både lokale, nationale og enkelte internationale, dette har stor betydning for udbredelsen af kendskabet til SAK og Svendborg.

Som noget nyt har vi forsøgt afholde udstilling i december måned, om vi vil forsætte med det vil afhænge af den nye bestyrelse. 

Desuden har vi afholdt kulturnattenog julebazaren, der begge var succesfulde og meget velbesøgte.

Besøgstal: 

I 2010 besøgtes SAKs udstillinger inkl. julebazaren af ca. 7.640 personer

Til sammenligning var tallet i 2009 på 6353 og i 2008 på 10.700 personer.

Faldet fra 2008 til 2009 kan hovedsagelig forklares med at børneudstillingen er flyttet til Naturama.

En stigning på ca. 1300 besøgende fra 2009 – 2010 er faktisk en stigning på over 20 %. Og kan kun delvist forklares med den ekstra udstilling i december, men må også siges at være en egentlig stigning.

Medlemstal: 

SAKs medlemstal for 2010 er som følger. De tilsvarende tal for 2009 og 2008 anføres til sammenligning:

 

2010

2009

2008

Private medlemmer

619

680

677

Erhvervsmedlemmer

69

68

81

Institutionsmedlemmer

19

21

14

Der er en lille nedgang på alle fronter.

Personale:

I 2010 har der været stabilitet i den faste stab - Helle Wisbech på daglig ledelse og Morten Jakobsen på Billedudlån og samlinger. De 2 stillinger vi har med løntilskud - en som pedel og en på kontor/reception har været besat med meget skiftende frekvens og i lange perioder ikke besat. Det ser heldigvis ud til at ændre sig nu og vi har en god stab med Flemming Kristoffersen som pedel og Eva Haugsted på kontor/reception og praktiske opgaver. Og Helle Nørgaard 12 timer om ugen på regnskab andre blandede opgaver.

 

Bestyrelsens arbejdsområder i 2010: 

Ud over arbejdet med at sikre udstillinger og den daglige drift, har bestyrelsens arbejdsopgaver været følgende:

Den store opgave for bestyrelsen i efteråret 2010 har været at udarbejde en forretningsplan for hele SAK organisationen, det har til tider været meget svært at overse de mange ”hatte” som sad på de forskellige hoveder, og som følge der af er det også umuligt at overse hvilken ansvar der ligger hos eksempel vis daglig ledelse og bestyrelse, samt hvilket ansvar der ligger hos fond, hus bestyrelse og kunstforeningen SAK. Vi havde brug for at få afdækket disse uklarheder. Dette har været et stort og gennemgribende arbejde som vi ikke har kunnet klaret alene, derfor skylder vi en stor tak til Jacob Trane som har holdt i de juridiske tråde og til Lene Skov som med sin store erfaring med forretningsplaner har hjulpet os igennem processen, på en måde der gør at vi alle kan tage ejerforhold til denne organisationsplan.. Dette arbejde har begge udført uden betaling, så tak til jer begge.

 Vi håber, at dette arbejde vil gøre det lettere for nye bestyrelsesmedlemmer at overse strukturen for SAK

Dette arbejde har materialiseret sig i et tykt ringbind samt vil også blive synlig på vores hjemmeside hvor alle kan se den, skulle der være spørgsmål eller kommentarer er I meget velkomne til at kontakte os. 

SAKs hjemmeside og nyhedsbrev. Her har vores webmaster og bestyrelsmedlem Jerry Jakobsfeld gjort et stort arbejde for at holde sak.dk opdateret, har tilføjet et socialt link på hjemmesiden, desuden er vores kunstsamling lagt ud på hjemmesiden, vores mobil udgave af hjemmesiden virker fint, så den kan ses bedre på de små håndholdte.

Nyhedsbrevene har også fundet deres form og fungere godt

Desuden er Facebook blevet et vigtigt medie for SAK, det er Anne som trækker i trådene, desuden har Anne udformet en hel del af SAK´s grafiske ansigt udaftil - invitationer -  trykt og digitalt, plakater, kort osv. 

Kulturnatten:

Kulturnatten var igen et tilløbsstykke og den blev afviklet med en stor indsats fra personale og frivillige.

SAK-erhverv:

Sak erhverv har afholdt 2 arrangementer i løbet af året.

Det første var i januar hos Kjaer Group og handlede om Art Money

Det andet var i november og var på Mac Baren hvor Poul Witting som er arrangementsproducent i Helsingborg Kommune, han fortalte om Helsingborgs mange og utraditionelle former for samarbejde mellem kultur, erhverv og turisme.

Begge arrangementer var godt besøgt og gav en del debat.   

Ejendommene i Vestergade:  

Husbestyrelsen har haft følgende arbejdspunkter:

- Brugt 45.000 på renovering af kloak, pga rotteangreb

- renoveret toilet i kælderen, ordnet vægge og lagt nyt klinkegulv

- Lavet aftale med fundraiser om at søge midler til renovering og vedligeholdelse af bygningerne, bl.a. vinduer, døre, tag, ovenlysvindue i tag, sokkeldræn, og murværk.

Konklusion:

Det har gennem 2010 været muligt at se udstillinger af høj kvalitet på SAK, enkelte af udstillingerne har måske været svære at tilegne sig, men de har bestemt ikke været af dårlig kunstnerisk kvalitet. Alle disse udstillinger har bidraget til vores ønske om at blive en væsentlig medspiller i det Fynske kulturliv.

 

/JS.

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |