arkiv
Hjem > Før 2017 > 2012 > Generalforsamling

Generalforsamling

Torsdag d. 16. februar 2012 kl. 19:00 -
på Svendborg Vandrerhjem, Vestergade 45, Svendborg

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning 2011
 3. Regnskab for 2011 
 4. Indkomne forslag.
  Forslag til vedtægtsændring i §3, hvor afsnittet: Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Ægtefæller, som har fælles medlemskab, kan begge udøve stemmeret. 
  Ønskes ændret til: 
  Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Et medlemskab giver een stemme, uanset om medlemskabet omfatter en eller flere personer.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
 7. Valg af to revisorer og to suppleanter
 8. Eventuelt

I øvrigt henvises til vedtægterne for SAK

Kl. 18.00:
Traditionen tro arrangerer vi fællesspisning – tilmelding nødvendig! Brug nedenstående kupon. Middagen serveres på 1. sal på vandrehjemmet.

Kl. 19.00:
Generalforsamlingen afholdes i Vandrerhjemmet på 2. sal, herefter vil der være udlodning af kunstindkøb i 2011. Der vil blive uddelt et lod pr. medlemskort.

Husk medlemskortet!

I år er indkøbt 20 værker til udlodning, hvoraf halvdelen bliver udloddet blandt de fremmødte, resten bliver udtrukket blandt alle medlemmerne. (værkerne vil i den sidst uge inden generalforsamlingen kunne ses på hjemmesiden)

Der er desuden et værk til udlodning blandt de frivillige, som enten passer SAK i weekender eller laver andet frivilligt arbejde.

Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen, kun til spisning!

Vi slutter aftenen i SAK Kunstbygning - med kaffe og snak om SAK og fremtiden.

Med venlig hilsen               
Bestyrelsen i SAK Kunstforening
 

Tilmelding til fællesspisning senest 10. februar:        

Kan ske her på siden eller på SAK, Vestergade 27, 5700 Svendborg

Menu: Chili con carne. Pris: 95 kr. (drikkevarer ikke inkluderet)         

Betales ved tilmelding - kontant, m. check eller til Sydbank reg. 6840 konto 0001057978

Husk navn og medlemsnummer ved indbetaling i banken.


This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions
Undermenu

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |