arkiv
Hjem > Før 2017 > 2014 > Generalforsamling > Formandsberetning for 2013

Formandsberetning for 2013

 

Udstillinger: 

Vi har i år haft 13 udstillinger i SAK og her bag ved mig, er de værker vi har indkøbt til foreningens medlemmer. 

Af arrangementer har vi haft: 

  • Minikulturel Rygsæk, v. Mogens Palm- efterår
  • Rundvisning Kai Ulric
  • Kulturnat, med musik v. Svendborg Jazzkapel – som altid hyggeligt og populært.
  • Julebazar, velbesøgt også
  • Øl, digte og mad - en workshop med forfatterne Peter Adolphsen og Vagn.
  • Michael Jeppesen, ”Artisttalk”, optaget til pol. Dk og copenhagen.dk
  • Kalligrafikursus v. Bent Rohde
  • Saks Fødselsdag m kaffe og kage 
Besøgstal:      
2010      2011        2012         2013
7.640  8.533 9.251   7.313
       
Medlemstal:      
707 568 677 694

 

Personale: 

Daglig leder Helle Wisbeck søgte i sommers nye udfordringer og efter en ansøgningsrunde, besluttede bestyrelsen at ansætte Mogens Palm, tidigere formand for bestyrelsen – som ny daglig leder. Det er vi glade for. 

Helle Nørgaard styrer stadig regnskab og administration, det er vi også glade for. 

I praktik/seniorjob har vi i løbet af året haft Henning samt Marianne Luthi i flexjob-ordningen.

Pt er Søren Baun i seniorjob som pedel indtil august og Lis Thjelser  i jobpraktik med all round opgaver i huset. Det er en stor hjælp.

Desuden er Phillip Haugaard, studerende fra Odense Universitet, i gang med studieopgave i forhold til SAKs kommunikation internt og externt.

Vi har desværre haft en  lang perioder uden seniorjobbere og folk fra jobcenteret i efteråret, hvilket gør det svært at opretholde den daglige drift.

Til gengæld har vi nogle frivillige som ligger et enormt stort arbejde i SAK. Tak for det!

SAKs billedudlån:

Bliver varetaget af Kirsten Wurtzen og Torben Wohlert, begge frivillige.

Billedudlånet er i gang med en ekstra indsats for fornyelse af samlingen og udgåede værker, sælges i SAK.

Arbejdsområder 2013

Vi har bestræbt os på at skabe bredde i årets udstillinger – umiddelbart forståelige og det lidt sværere tilgængelige.

Desuden har vi visioneret om fremtidige mål for SAK hvilket  er mundet ud i en beslutning om at arbejde for en ud-og ombygning af SAK for at få bedre forhold til udstilling og aktiviteter og samtidig få gjort adgangsmulighederne handicapvenlige. 

I samarbejde med flere af byens kulturtilbud, har vi indgået en aftale om forskellige rabatordninger for medlemmer. Det hedder Rabat+ - se det på Facebook.

Konklusion

Et år med stor alsidighed på udstillingssiden, ca 7.300 besøgende og positiv medieomtale. 

Også et år med udfordringer på ledelsessiden, p.g.a lederskift og samtidig manglende medarbejdere i huset. 

Til slut, tak til alle som på en eller anden måde har bidraget med at holde SAK kørende. SAK er på nogen måder lidt som en humlebi der egentlig ikke kan flyve –men gør det alligevel –og det skyldes i høj grad også alle vores frivillige uden hvem vi f.eks ikke kunne åbne i weekenderne og uden hvem den nuværende udstilling ikke ville være blevet til! 

Tusind tak! 

Også tak til de bestyrelsesmedlemmer som fratræder bestyrelsen – en særlig stor tak til Jerry som igennem 9 år bl.a. har stået for SAKs hjemmeside – og fordi han har lovet at fortsætte det store arbejde!

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |