Generalforsamling

Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:00 -
på Svendborg Vandrehjem, Vestergade 45, Svendborg

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning 2014
  3. Regnskab for 2014 
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 
  7. Valg af to revisorer og to suppleanter
  8. Eventuelt

I øvrigt henvises til vedtægterne for SAK

Kl. 18.00:
Traditionen tro arrangerer vi fællesspisning – tilmelding nødvendig! Se info nedenfor.
Middagen serveres på 1. sal på vandrehjemmet.

Kl. 19.00:
Generalforsamlingen afholdes i Vandrerhjemmet på 2. sal, herefter vil der være udlodning af kunstindkøb. Der vil blive uddelt et lod pr. medlemskort.

Husk medlemskortet!

I år er indkøbt 27 værker til udlodning, hvoraf halvdelen bliver udloddet blandt de fremmødte, resten bliver udtrukket blandt alle medlemmerne. (værkerne vil i den sidst uge inden generalforsamlingen kunne ses på hjemmesiden)

Der er desuden et værk til udlodning blandt de frivillige, som enten passer SAK i weekender eller laver andet frivilligt arbejde.

Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen, kun til spisning!

Vi slutter aftenen i SAK Kunstbygning - med kaffe og snak om SAK og fremtiden.

Med venlig hilsen               
Bestyrelsen i SAK Kunstforening
 

Tilmelding til fællesspisning senest 22. februar kl 16:00:        

Kan ske her på siden eller på SAK, Vestergade 27, 5700 Svendborg

Menu: Chili con carne. Pris: 95 kr. (drikkevarer ikke inkluderet)         

Betales ved tilmelding - kontant, m. check eller til Sydbank reg. 6840 konto 0001057978

Husk navn og medlemsnummer ved indbetaling i banken.

 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions