arkiv
Hjem > Før 2017 > 2016 > Generalforsamling

Generalforsamling

 

Indkaldelse til generalforsamling i SAK Kunstforening

 - torsdag d. 25. februar 2016 - 

  på Svendborg Vandrerhjem, Vestergade 45, 5700 Svendborg

 

Dagsorden:

1)    Valg af ordstyrer 

2)    Formandens beretning 2015 

3)     Regnskab for 2015 (kan ses på hjemmesiden) 

4)    Indkomne forslag. 

-        Forslag om fri entré ved ferniseringer. 

5)    Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

6)    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

7)    Valg af to revisorer og to suppleanter 

8)    Eventuelt

I øvrigt henvises til vedtægterne for SAK, som kan ses på www.sak.dk 

Kl. 18.00: 

Traditionen tro arrangerer vi fællesspisning – tilmelding nødvendig! Brug tilmeldingsformularen på hjemmesiden. Middagen serveres på 1. sal på vandrehjemmet.  

Kl. 19.00: 

Generalforsamlingen afholdes i Vandrerhjemmet på 2. sal, herefter vil der være udlodning af kunstindkøb i 2015. Der vil blive uddelt et lod pr. medlemskort.

 

Husk medlemskortet! 

(Vi tager betalte, uafhentede medlemskort med til døren ved generalforsamlingen) 

I år er indkøbt 18 værker til udlodning, hvoraf halvdelen bliver udloddet blandt de fremmødte, resten bliver udtrukket blandt alle medlemmerne (værkerne vil i den sidst uge inden generalforsamlingen kunne ses på hjemmesiden). 

Der er desuden et værk til udlodning blandt de frivillige, som enten passer SAK i weekender eller laver andet frivilligt arbejde.  

Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen, kun til spisning! 

Vi slutter aftenen i SAK Kunstbygning - med kaffe og snak om SAK og fremtiden.

Med venlig hilsen

        Bestyrelsen i SAK Kunstforening

 

 

 

 

Tilmeldingskupon til fællesspisning:                                 Tilmelding senest d.19. februar !!

 

 

 

Kuponen afleveres ved tilmelding og betaling på SAK, Vestergade 27, 5700 Svendborg

 

Man kan også tilmelde sig på sak@sak.dk    Husk navn og medlemsnummer

 

Betales ved tilmelding - kontant eller til Sydbank reg. 6840 konto 0001057978

 

 

 

Ja tak  –   jeg / vi deltager i spisning kl. 18.00

 

 

 

Menu: Chili con carne.

 

Pris:  95 kr. (drikkevarer ikke inkluderet)

 

.

 

Husk navn og medlemsnummer ved indbetalingen.

 

 

 

 

 

Navn:……………………………………..………..….…   Medlemsnr:……......  Antal personer:……….

 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions
Undermenu

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |